top of page
  • Writer's pictureGo Create Performance

Najpresnejšia diagnostika chôdze a behu Run3D čoskoro aj na Slovensku

Updated: Sep 25, 2018

Bež lepšie. Bež rýchlejšie. Bež 3D.

Každý sme sa už stretli s možnosťou diagnostiky behu pri výbere obuvi v obchode. Ale je táto diagnostika presná? S diagnostikou a analýzou pohybu pomocou Run3D je toto tvrdenie správne.

Biomechanika behu – tento termín znie to komplikovane. Ale keď si to rozdelíte na jednotlivé segmenty, má oveľa väčší zmysel. Nesnažíme sa vyhnúť faktu, že beh komplexný pohyb, ale skôr vám chceme ukázať, prečo je 3D analýza zlatým štandardom, ktorú by mal človek absolvovať. Ak sa pozriete na všetky časti 3D analýzy, 2D analýza bude schopná ukázať vám len zlomok toho, čo vidíte – aj to nie veľmi presne!


Je veľmi pravdepodobné, že ste si niekedy prečítali alebo vám bolo povedané, že najväčším nedostatkom behu je ako veľmi je človek pronačný. Skôr, než sa dospejete k záverom, je potrebné poznať jednotlivé pohyby, ktoré využívate pri behu a uvedomíte si, že existuje celý rad ďalších skutočností, ktoré vám môžu pri behu spôsobovať problémy.


Ako vám vie Run3D pomôcť?


3D analýza je najpresnejším posúdením pohybu pri behu. Na základe vedeckého prístupu zachytáva pomocou infračervených kamier merateľné informácie z vášho pohybu na bežeckom páse. Na základe týchto informácii je schopná presne vypočítať kĺbové uhly a poskytnúť jedinečný pohľad na bežný krok jednotlivca v reálnom čase. Výsledky sa porovnávajú s databázou, aby sa kvantifikovalo riziko možnosti zranenia, zhodnotila sa biomechanická účinnosť a výkonnosť, odporučila sa vhodná obuv. Run3D má za cieľ vám pomôcť predchádzať zraneniam identifikáciou rizikových faktorov, zlepšiť výkonnosť a robiť lepšie bežecké rozhodnutia.


S Run3D proti zraneniu

Výskyt poranení súvisiacich s behom je extrémne vysoký. Je to spôsobené opakujúcim sa charakterom pohybu pri behu a výsledkom nadmernej akumulácie základných reakčných síl pri každom kroku. Analýza chôdze v 3D vám pomôže znížiť riziko zranenia identifikáciou faktorov, ktoré by mohli ohroziť váš pohyb. Ak už máte zranenie, 3D analýza vám pomôže pri určení hlavnej príčiny vášho problému, aby ste mohli začať účinne rehabilitovať.


Run3D pre lepší výkon

Bežecký výkon a rýchlosť sú výsledkom mnohých faktorov, ktoré navzájom spolupracujú. Posúdenie pohybu pomocou Run3D môže pomôcť identifikovať slabé stránky a asymetrie ovplyvňujúce váš beh, aby vám pomohli dosiahnuť čiastkové zlepšenia v jednotlivých oblastiach. Každé percento sa počíta a optimalizácia pohybu môže znamenať rozdiel medzi výhrou alebo prehrou počas pretekov.


Run3D pre triatlonistov

Najlepší triatlonisti na svete sú skvelí bežci. Vybehnutie z bicykla nie je ľahké a môže spôsobiť zmeny vo vašej polohe tela, ktoré môžu brániť výkonu a zvýšiť riziko zranenia. Posúdenie pohybu prostredníctvom Run3D vám môže pomôcť určiť, či máte vhodné silové a pohybové vzorce na optimalizáciu jednej z najdôležitejších sekcií triatlonových pretekov.


Run3D ako pomoc pri výbere správnej obuvi

Bežecká obuv je jedným z najdôležitejších kusov výbavy, ktorú bežec používa a preto je potrebné vybrať si tú správnu. Existuje veľa rôznych modelov od barefoot topánok, minimalistických, stabilných a neutrálnych až po topánky, ktoré majú určitú formu podpory pri behu. 3D analýza chôdze pomáha určiť najlepší model bežeckej topánky priamo pre vás.


Run3D pre nových bežcov

Pre začínajúcich bežcov je beh považovaný za veľmi prirodzený a ľahký šport. Avšak to, čo sa zvyčajne opomína, sú niektoré veci, ktoré potrebujete mať, aby ste vedeli predchádzať zraneniam a tiež zrýchliť. Posúdenie pohybu prostredníctvom Run3D vám pomôže určiť pravdepodobnosť úrazu na základe vašich pohybových vzorcov, ako aj zlepšiť vašu bežeckú techniku.

118 views

Recent Posts

See All
bottom of page