top of page
  • admin

Regenerácia

Updated: Oct 25, 2023

Regenerácia je zotavenie telesných a duševných procesov, ktoré boli v tréningovom procese narušené a unavené. Regeneráciou sa fyziologické deje z narušeného stavu dostávajú na svoje počiatočné hodnoty a s tým sa paralelne zlepšuje adaptácia a aj športový výkon.Formy regenerácie


- Pasívna regenerácia: zabezpečuje ju náš organizmus. Začína už v čase fyzickej aktivity a pokračuje aj po jej skončení. Energetické substráty sa obnovujú, odstraňujú sa odpadové látky a teplota tela sa dostáva na svoje počiatočné hodnoty. Pasívna regenerácia ovplyvňuje aj funkciu tráviacej a vylučovacej sústavy. Faktory, ktoré majú vplyv na pasívnu regeneráciu sú pohlavie, výkonnosť, kondícia, výživa, dostatok tekutín v organizme a taktiež klíma prostredia.


- Aktívna regenerácia: je regenerácia, ktorú ovplyvňujeme my rôznymi prostriedkami, metódami a procedúrami s cieľom urýchliť pasívnu regeneráciu. Aktívne regenerovať môžeme včasne (každodenná regenerácia), bezprostredne 60 až 90 minút po záťaži, alebo v rámci rekondície počas prípravného obdobia športovca.


Taktiež správna životospráva je veľmi dôležitou súčasťou regenerácie ako takej. Samozrejme nemôžme zabúdať ani na kvalitnú výživu a pitný režim, ktorých úlohou je zabezpečiť dostatočné množstvo energie pre správnu činnosť organizmu. Regeneráciu môžme podporiť aj rôznymi manuálnymi prostriedkami, akými sú masáže či uvoľňovacie techniky (strečing).


Fyzikálne terapie, ktoré spadajú do oblasti fyzioterapie sú ďalšou voľbou aktívnej regenerácie. Sem zaraďujeme elektro- či termoterapie. Elektroterapia pomáha uvoľniť napätie svalov a zároveň ich prekrvuje. Termoterapia je liečba teplom, napr. saunovanie, alebo chladom – kryoterapia – poznáme lokálnu alebo celotelovú. V neposlednom rade treba myslieť aj na psychohygienu, pretože psychický stav má veľký vplyv na výkon organizmu.


Kompenzácia


Vykonávanie kompenzačných športov je veľmi dôležité. Pri športe, ktorému sa venujeme, zaťažujeme vždy tie isté svalové skupiny, preto je vhodné občas zaradiť do tréningového plánu aj šport, ktorý je svojou pohybovou činnosťou čo najviac odlišný od toho, ktorému sa venujeme. Ak ste napríklad bežec, dolné končatiny sú presne tie, ktoré používate najviac, takže by ste si mali ako kompenzáciu zvoliť šport, pri ktorom využívate najmä horné končatiny, napr. plávanie. Takouto fyzickou aktivitou sa preťažené svaly uvoľnia, pretože sa zaťažujú tie, ktoré primárne nepoužívame. Pri kompenzačnom športe sa mení propriocepcia - receptory, ktoré bežne zaťažujeme ‚oddychujú‘ a regenerujú.

247 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page