top of page

Vitajte v Run3D

BEŽ LEPŠIE. BEŽ RÝCHLEJŠIE. BEŽ 3D.

Analýza chôdze v reálnom čase pre zlepšenie výkonu.

3D analýza je najpresnejším posúdením pohybu pri behu. Na základe vedeckého prístupu zachytáva pomocou infračervených kamier merateľné informácie z vášho pohybu na bežeckom páse. Na základe týchto informácii je schopná presne vypočítať kĺbové uhly a poskytnúť jedinečný pohľad na bežný krok jednotlivca v reálnom čase. Výsledky sa porovnávajú s databázou nezranených športovcov, aby sa kvantifikovalo riziko možnosti zranenia, zhodnotila sa biomechanická účinnosť a výkonnosť, prípadne sa odporučila vhodná obuv.

S Run3D proti zraneniu

Výskyt poranení súvisiacich s behom je extrémne vysoký. Je to spôsobené opakujúcim sa charakterom pohybu pri behu a výsledkom nadmernej akumulácie základných reakčných síl pri každom kroku. Analýza chôdze v 3D vám pomôže znížiť riziko zranenia identifikáciou faktorov, ktoré by mohli ohroziť váš pohyb. Ak už máte zranenie, 3D analýza vám pomôže pri určení hlavnej príčiny vášho problému, aby ste mohli začať účinne rehabilitovať.

Váš návrat k behu je a bude vždy našou prioritou. Zranenia riešime s takou precíznosťou, starostlivosťou a pozornosťou k detailom, ktorá sa bežne dostáva len elitným športovcom.

Diagnostikovanie a krátkodobé liečenie muskulo-skeletálneho zranenia za pomoci tlmenia bolesti a oddychu je jednoduché. Avšak úspešná liečba muskulo-skeletálneho zranenia s dlhotrvajúcim výsledkom si vyžaduje v prvom rade presné stanovenie toho, čo zranenie spôsobilo a to už také jednoduché nie je.

Analýza pohybu s pomocou Run3D bola vyvinutá vedcami z Oxfordskej univerzity a pomocou ich najmodernejšej technológie a prísneho prístupu vieme presne určiť základné príčiny vášho zranenia. Tieto informácie nám umožnia:

 

 • Stanoviť rehabilitáciu založenú na dôkazoch

 • Ukázať skutočný pohľad na bežeckú techniku

 • Odporučiť správny typ obuvi

 • Ponúknuť osvedčené poradenstvo pri prevencii úrazov

 • Ponúknuť merateľné odporúčania výkonnosti

 • Kvantifikovať výsledky merania, aby sme mohli presne sledovať váš progres v priebehu času.

Run3D pre lepší výkon

Bežecký výkon a rýchlosť sú výsledkom mnohých faktorov, ktoré navzájom spolupracujú. Posúdenie pohybu pomocou Run3D môže pomôcť identifikovať slabé stránky a asymetrie ovplyvňujúce váš beh, aby vám pomohli dosiahnuť čiastkové zlepšenia v jednotlivých oblastiach. Každé percento sa počíta a optimalizácia pohybu môže znamenať rozdiel medzi výhrou alebo prehrou počas pretekov.

Prostredníctvom 3D analýzy vidíme vaše biomechanické problémy. To využijeme ako príležitosť na zlepšenie a vytvorenie čiastkových zlepšení pre dosiahnutie vyššieho výkonu.

Princíp čiastkových zlepšení je celý založený na robení malých potrebných krokov, ktoré následne vyústia do výrazného zlepšenia, keď jednotlivé časti do seba zapadnú. Tento prístup vyžaduje aby ste:

 

 • Kriticky preskúmali všetko, čo ovplyvňuje váš výkon (napr. tréning, zotavenie, výživa, vybavenie, biomechanika atď.)

 • Identifikovali všetky svoje slabosti v každej oblasti, hoci by sa tieto problémy mohli zdať malé a zanedbateľné.

 • Zlepšili všetky tieto nedostatky (aj keď len o 1%) nakoľko ich kumulácia môže mať za následok výrazné zlepšenie.

Tento prístup je jednoduchý, jeho implementácia je zložitejšia a hoci nemôžeme vyhodnotiť všetko, čo súvisí s vašim bežeckým výkonom, určite vieme posúdiť niektoré veľmi dôležité komponenty.

 

Klinické pracoviská Run3D majú vyspelú technológiu potrebnú na vyhodnotenie všetkých kritických aspektov vášho bežeckého kroku a muskulo-skeletálnej funkcie s presnosťou a dôrazom na detaily, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre športovú elitu.

 • Naše infračervené kamery umožňujú meranie trojrozmerného pohybu na kĺboch ​​200-krát za sekundu a s presnosťou do 2 stupňov. Pomocou týchto informácií môžeme identifikovať a vylepšiť sporné body vo vašom bežeckom kroku, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vašu výkonnosť a zvýšiť riziko zranenia. Nie je možné merať vašu chôdzu presne pomocou klasických video záznamov.

 • Naša funkcia analýzy chôdze v reálnom čase nám umožňuje okamžite a objektívne monitorovať účinnosť poradenstva priamo počas behu, aby sme mohli seriózne vyhodnotiť výsledky našich odporúčaní.

 • Vaša sila, flexibilita, nastavenie, stabilita a činnosť sú objektívne merané tak, aby sme mohli správne identifikovať akékoľvek nedostatky a asymetrie vo vašom muskulo-skeletálnom systéme a primerane riešiť tieto problémy.

 • Používame reálne údaje, merateľné výstupy a objektívne výsledky, aby sme mohli sledovať efektívnosť všetkého, čo robíme. Na rozdiel od subjektívnych hodnotení vykonávaných na väčšine kliník, naša moderná technológia nám poskytuje spoľahlivý spôsob monitorovania vášho pokroku v priebehu času.

Run3D pre triatlonistov

Najlepší triatlonisti na svete sú skvelí bežci. Vybehnutie z bicykla nie je ľahké a môže spôsobiť zmeny vo vašej polohe tela, ktoré môžu brániť výkonu a zvýšiť riziko zranenia. Posúdenie pohybu prostredníctvom Run3D vám môže pomôcť určiť, či máte vhodné silové a pohybové vzorce na optimalizáciu jednej z najdôležitejších sekcií triatlonového závodu.

Beh na konci triatlonu je veľmi odlišný od behu ako takého, pretože mu predchádzajú dve ďalšie činností, ktoré ovplyvňujú držanie tela, fyziologický stav a schopnosť správne používať svaly. Najmä beh, ktorý nasleduje po jazde na bicykli vyžaduje drastickú zmenu polohy panvy, čo môže robiť problémy a výsledkom je často znížený výkon, znížená rýchlosť a nadmerné sily pôsobiace na kĺby dolných končatín.

 • Ukázalo sa, že veľké percento triatlonistov beží o 10% pomalšie počas prvých kilometrov bežeckej časti podujatia v porovnaní s bežným pretekom na 10 km.

 • Výskum ukázal, že približne 75% triatlonistov utrpí zranenie počas súťaže alebo tréningu na triatlon - z toho 73% týchto zranení súvisí s behom. Bolo zistené, že existuje korelácia medzi rizikom poranenia a triatlonistami s menej ako 2 ročnými skúsenosťami.

 • Analýza chôdze Run3D vám môže pomôcť identifikovať pohybové vzorce, ktoré zvyšujú riziko poranenia počas tréningu a ohrozujú výkon počas pretekov. Naša hĺbková analýza vám pomôže určiť vaše pokrokové vzorce, polohu panvy počas behu a riadiť ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú výkon i riziko zranenia.

 • Jedna z hlavných prekážok pri prechode z bicykla do behu je zmena polohy zo sedacej do zvislej. To si vyžaduje kontrolu, pohyblivosť a uvedomenie si panvových pohybov. A to si vyžaduje prax. Preškoľovanie chôdze môže pomôcť zlepšiť vašu techniku ​​behu a zabezpečiť, aby ste si viac uvedomovali svoju polohu tela pri behu. Prevedenie týchto zručností do behu po jazde na bicykli povedie k vyššej kontrole, lepšej technike a lepšiemu výkonu.

Run3D ako pomoc pri výbere správnej obuvi

Bežecká obuv je jedným z najdôležitejších kusov výbavy, ktorú bežec používa a preto je potrebné vybrať si tú správnu. Existuje veľa rôznych modelov od barefoot topánok, minimalistických, stabilných a neutrálnych až po topánky, ktoré majú určitú formu podpory pri  behu. 3D analýza chôdze pomáha určiť najvhodnejší typ bežeckej topánky priamo pre vás.

3D analýza je najpresnejším posúdením pohybu pri behu. Na základe vedeckého prístupu zachytáva pomocou infračervených kamier merateľné informácie z vášho pohybu na bežeckom páse. Na základe týchto informácii je schopná presne vypočítať kĺbové uhly a poskytnúť jedinečný pohľad na bežný krok jednotlivca v reálnom čase. Výsledky sa porovnávajú s databázou nezranených športovcov, aby sa kvantifikovalo riziko možnosti zranenia, zhodnotila sa biomechanická účinnosť a výkonnosť, prípadne sa odporučila vhodná obuv.

Run3D pre začiatočníkov

Pre začínajúcich bežcov je beh považovaný za veľmi prirodzený a ľahký šport. Avšak často sa zabúda napríklad na techniku, ktorá je dôležitá pri predchádzaní zranení ako aj pre zrýchlenie. Posúdenie pohybu prostredníctvom Run3D vám pomôže určiť pravdepodobnosť úrazu na základe vašich pohybových vzorcov, ako aj zlepšiť vašu bežeckú techniku.

3D analýza je najpresnejším posúdením pohybu pri behu. Na základe vedeckého prístupu zachytáva pomocou infračervených kamier merateľné informácie z vášho pohybu na bežeckom páse. Na základe týchto informácii je schopná presne vypočítať kĺbové uhly a poskytnúť jedinečný pohľad na bežný krok jednotlivca v reálnom čase. Výsledky sa porovnávajú s databázou nezranených športovcov, aby sa kvantifikovalo riziko možnosti zranenia, zhodnotila sa biomechanická účinnosť a výkonnosť, prípadne sa odporučila vhodná obuv.

Cena základného balíka Run3D je 119 €. Diagnostika trvá približne 60 minút. Platba možná v hotovosti a kartou.

Objednať sa je potrebné minimálne deň vopred.

Je potrebné prísť minimálne 10 min pred začatím testovania.

Treadmill
bottom of page