Spiroergometria

Športuj zdravo. Nechaj sa u nás zdiagnostikovať.

Test je vhodný najmä pre vytrvalostné športy. Jeho výsledky vypovedajú o výkonnosti kardiovaskulárneho systému a kyslíkovej kapacite kostrového svalstva.

Ukazovateľ VO2max - vo výkonnostnej diagnostike má spotreba kyslíka významné postavenie. Popri srdcovej frekvencii a laktáte patrí k najdôležitejším diagnostickým veličinám. Maximálna spotreba kyslíku (VO2max) ukazuje na schopnosť organizmu prijať kyslík, transportovať ho pracujúcim svalom, ale tiež na schopnosť svalov dodaný kyslík využiť.

Zmyslom testu je zistenie funkčných predpokladov človeka pre konkrétne športové zameranie pri maximálnej záťaži.

Ide o záťaž do maxima - test je nastavený tak, že po úvodnom zahriatí organizmu je testovanému postupne zvyšovaná záťaž až do jeho osobného maxima. Po celú dobu testu je pripojený na snímacie zariadenie, ktoré meria požadované parametre.

Počas záťaže sledujeme:

 • príjem kyslíka VO2 - množstvo kyslíka (l) extrahovaného z vdýchnutého vzduchu za dobu 1 minúty

 • Tepový kyslík (O2 pulse) je množstvo kyslíka dodaného tkanivám za jeden tep. Čím je jeho hodnota vyššia, tým je transportný systém výkonnejší a jeho prevádzka je ekonomickejšia.

 • Výdaj oxidu uhličitého (VCO2) udáva množstvo CO2 vydaného z pľúc do atmosféry za 1 minútu.

 • RER (respiratory exchange ratio)- respiračný kvocient vyjadruje pomer VCO2/VO2

 • Elektrokardiograf (EKG) počas pokoja a HR (heart rate - počet úderov srdca za minútu) počas záťažového testu na bežeckom páse

 • Elektrokardiograf (EKG) počas záťažového testu na bicykli

 • Krvné plyny (napr. PO2, PCO2)

 • VO2max, Frakčné využitie VO2max, VO2max výkon na anaeróbnom prahu

 • Metabolické parametre v kľudovom režime

 • Metabolické parametre počas záťaže

 • Aeróbny prah (AP)

 • Anaeróbny prah (ANP)

 • Max. srdcová frekvencia, HRmax, HR recovery, HR zóny

 • Dýchacia rezerva

 • VE (objem vzduchu, ktorý predýchame za minútu) / VCO2 krivka

Prečo sa nechať otestovať? Nestačí len športovať? Ako sa pripraviť na samotné testovanie? 

Prečítajte si v našom >>článku<<

Spiroergometria je určená pre:

 • profesionálnych športovcov

 • rekreačných športovcov

 • aktívnych ľudí

 • ľudí s nadváhou

 • ľudí s kardiovaskulárnymi problémami

Cena Balíka PREMIUM je 99 €. Balík obsahuje meranie na Tanite, kľudové EKG, kľudovú Spirometriu, Spiroergometriu (záťažové testovanie) a interpretáciu výsledkov. Diagnostika trvá približne 60 minút + 30 minút interpretácia. Platba je možná v hotovosti a kartou. Objednať sa je potrebné minimálne deň vopred. Na testovanie je potrebné prísť o 10 min skôr.

Na základe kľudového EKG kardiológ povoľuje záťaž. Ak kardiológ nepovolí záťažové testovanie z dôvodu nálezu na kľudovom EKG a odporučí návštevu kardiológa, je účtovaný znížený poplatok za testovanie vo výške 25 €.

Cena Balíka MEDIUM je 69 €. Balík obsahuje kľudovú Spirometriu a Spiroergometriu (záťažové testovanie). Diagnostika trvá približne 45 minút. Platba je možná v hotovosti a kartou. Objednať sa je potrebné minimálne deň vopred. Na testovanie je potrebné prísť o 10 min skôr.

Cena Balíka LITE je 49 €. Balík obsahuje Spiroergometriu (záťažové testovanie). Diagnostika trvá približne 30 minút. Platba je možná v hotovosti a kartou. Objednať sa je potrebné minimálne deň vopred. Na testovanie je potrebné prísť o 10 min skôr.

Dôležité dokumenty na stiahnutie:

BALÍK OBSAHUJE

PARAMETRE

TRVANIE

BALÍK LITE
 • Spiroergometria

 • ANP

 • HR max

 • Určenie tepových zón

 • VO2max

30 minút

CENA: 49 €

BALÍK MEDIUM
 • Kľudová spirometria

 • Spiroergometria

 • Objem pľúc

 • ANP

 • HR max

 • Určenie tepových zón

 • VO2max

 • Zotavenie po záťaži

45 minút

CENA: 69 €

BALÍK PREMIUM
 • Tanita

 • Kľudová spirometria

 • Kľudové EKG

 • Spiroergometria

 • Interpretácia výsledkov

 • Objem pľúc

 • ANP

 • HR max

 • Určenie tepových zón

 • VO2max

 • Zotavenie po záťaži

 • Diagnostika stavu organizmu

 • Metabolické parametre

90 minút

CENA: 99 €

 

KONTAKT

Go Create Performance centrum
Kopčianska 16

851 01 Bratislava

Mail: gcp@go-create.sk

Objednávky: +421 948 080 366

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

© by Go Create Performance s.r.o.