top of page
  • admin

Bolesť kolena (ITB syndróm)

Updated: Oct 25, 2023

Bolesť na vonkajšej strane kolena alebo tiež nazývaný Iliotibiálny syndróm (z angličtiny iliotibial band syndrome) je jedným z najčastejších zranení bežcov, ale objavuje sa tiež v iných športoch.


Bolesť je lokalizovaná na bočnej/vonkajšej strane kolena. Je to zranenie z preťaženia, ktoré je spôsobené opakovaným trením iliotibiálneho traktu o bočný kostný výbežok stehennej kosti, kde najväčší útlak bol zaznamenávaný pri 30° ohnutí kolena. Iliotibiálny trakt je šľachovitý pruh nachádzajúci sa na bočnej strane stehna. Upína sa doň veľký sedací sval (m. gluteus maximus) a m. tensor fascia latae. Funkciou tohto pruhu je stabilizácia bedrového kĺbu a bočná stabilizácia kolena.


Symptómy


Postihnutý pociťuje bolesť na bočnej strane kolena, a niekedy aj po celej dĺžke bočného stehna. Bolesť pri behu je najvýraznejšia pri nášľape a má tendenciu sa stupňovať. V niektorých prípadoch bolesť pretrváva aj po záťaži a niekedy môže byť prítomný aj opuch. Častokrát pacient v kľude nevie lokalizovať bolesť na jeden bod, ale cíti skôr zatuhnutie na celej vonkajšej strane kolena. Bolesť je presnejšie lokalizovaná, až keď začne behať.


Príčiny


Tréningové faktory spojené s týmto zranením sú neprimerene dlhé behanie v tom istom smere na trati, nadpriemerný počet kilometrov za týždeň, beh dole kopcom, nedostatok bežeckých skúseností a rapídne zvýšenie kilometrov či rýchlosti. Štúdiami sa zistilo, že slabosť sedacieho svalstva je hlavná príčina. Keď tieto svaly nepracujú správne počas opornej fázy bežeckého cyklu, panva nie je dostatočne stabilizovaná. Okolité svaly sa tento nedostatok snažia kompenzovať, čo vedie k zatuhnutiu mäkkých tkanív. Oslabené sedacie svalstvo neudrží dostatočne odtiahnuté bedrové kĺby počas behu, čiže bežec má príliš úzky krok.


Liečba


Keďže ide o zápal, počiatočná liečba zahŕňa oddych, ľadovanie, kompresiu a eleváciu končatiny (z angličtiny RICE – rest, ice, compression, elevation). V prípade silnej bolesti je možné užiť lieky proti zápalu. Keď prvotná silná bolesť odoznie je dobré začať s uvoľňovaním (masáže, mäkké techniky, valcovanie). Najdôležitejšie je však odstrániť hlavnú príčinu vzniku bolesti. Posilnenie sedacieho svalstva by malo byť v 3D pohyboch, a hlavne pri pohyboch, ktoré sú integrované do behu. Ďalším krokom je reedukácia biomechaniky behu. Šírka kroku nemusí byť jediný kameň úrazu, preto je vhodné ak sa beh zdiagnostikuje odborníkom, napr. fyzioterapeutom. Ten vás môže zdiagnostikovať subjektívnym pozorovaním, ale dnes už existujú aj rôzne počítačové diagnostiky, ktoré beh nahrávajú a vyhodnocujú rôzne parametre biomechaniky behu. Jednou z nich je aj Run3D.

2,231 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page