top of page
  • admin

Vplyv menštruačného cyklu na výkon

Updated: Oct 30, 2023


Fázy menštruačného cyklu
Fázy menštruačného cyklu

Mnoho žien má otázky týkajúce sa vplyvu menštruačného cyklu na ich výkonnosť. Počas menštruačného cyklu dochádza k zmenám v množstve dvoch dôležitých hormónov, estrogénu a progesterónu. "Dokonalý" menštruačný cyklus trvá 28 dní a bežne sa delí na štyri fázy:

1. Menštruácia: hladiny estrogénu aj progesterónu sú nízke;

2. Folikulárna fáza: hladina progesterónu je nízka a hladina estrogénu sa zvyžuje, pričom ku koncu fázy dosahuje najvyššie hodnoty;

3. Ovulačná fáza: hladina estrogénu prudko klesne, čo vyvolá ovuláciu a hladina progesterónu je nízka;

4. Luteálna fáza: hladiny estrogénu a progesterónu sa zvyšujú, pričom ku koncu fázy znova klesajú, čo vyvolá menštruáciu.


Tieto krátkodobé a rýchle zmeny hladín hormónov môžu ovplyvniť výkon pri cvičení, svalovú silu, vytrvalosť, rýchlosť a flexibilitu u niektorých žien, ale v súčasnosti sú informácie o tejto téme rozporuplné a vedci sa zatiaľ nezhodli na tom, či a do akej miery je výkon pri cvičení ovplyvnený fázou menštruačného cyklu.


A. Jeukendrup a K. Elliott-Sale v čláku uverejnenom na stránke mysportscience.com porovnávali 78 štúdií s dokopy 1 193 účastníkmi zaoberajúcimi sa problematikou menštruačného cyklu a jeho vplyvu na výkon. Zistilo sa, že výkonnosť a sila môžu byť mierne znížené počas menštruačného krvácania v porovnaní so všetkými ostatnými fázami. To znamená, že výkonnosť môže byť u niektorých športovkýň mierne znížená, keď je množstvo prirodzeného estrogénu a progesterónu nízke, zvyčajne počas 1. až 5. dňa menštruačného cyklu (menštruácia).


M. A. Carmichael a kol. vo svojej prehľadovej štúdii The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes’ Performance: A Narrative Review zistili, že sila a aeróbna výkonnosť sú zhoršené v neskorej luteálnej fáze (pred menštruáciou). Tieto zmeny môžu mať vplyv na športovcov, ktorí sú závislí od svalovej sily a vytrvalosti, ako napríklad crossfit alebo beh na dlhé trate. Taktiež sa zistilo, že anaeróbna výkonnosť je najčastejšie znížená v neskorej folikulárnej fáze (pred ovuláciou).


Mnohé ženy počas menštruácie trpia bolesťami, únavou a nepohodlím, čo môže mať negatívny vplyv na ich schopnosť trénovať a podávať výkon. Okrem fyzických zmien môže menštruačný cyklus ovplyvniť aj psychické aspekty športového výkonu. Niektoré ženy môžu počas menštruácie pociťovať úzkosť, podráždenosť alebo zníženú motiváciu, čo môže mať vplyv na ich tréning a výkon.


Bolesť brucha

Aj keď menštruačný cyklus môže mať negatívny vplyv na niektoré aspekty športového výkonu, existujú aj fázy cyklu, kedy ženy môžu zažiť zlepšenie svojho výkonu. Ovulačná fáza môže byť obzvlášť výhodná, keďže v tejto fáze je hladina estrogénu vysoká, čo môže mať pozitívny vplyv práve na svalovú silu a vytrvalosť.


Dôležité je si uvedomiť, že vplyv menštruačného cyklu na športový výkon je veľmi individuálny. Každá žena má jedinečný cyklus a jej reakcia na rôzne fázy menštruačného cyklu môže byť odlišná. Preto je dôležité, aby ženy pozorne sledovali svoje telo a zistili, ako menštruačný cyklus ovplyvňuje ich osobný výkon. Niektoré ženy podávajú najlepší výkon a dosahujú osobné rekordy práve prvý deň menštruácie.


V závere je dôležité zdôrazniť, že menštruácia nie je prekážkou pre športovanie. Športovkyne by mali byť informované o vplyve menštruačného cyklu na svoje telo a naučiť sa, ako s tým pracovať. Prispôsobenie tréningového plánu podľa fáz cyklu a starostlivé sledovanie svojho tela môže pomôcť ženám dosiahnuť svoje športové ciele bez ohľadu na menštruačný cyklus.Carmichael, M.A.; Thomson, R.L.; Moran, L.J.; Wycherley, T.P. The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes’ Performance: A Narrative Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1667. https://doi.org/10.3390/ ijerph18041667


Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page