top of page
  • admin

Bežecký tréner, alebo čo je dôležité o ňom vedieť.

Updated: Oct 25, 2023

Momentálne žijeme dobu, kde sa každý stáva absolútnym odborníkom na všetko. Od hokeja, cez futbal a politiku až po pandémiu. Čo Slovák, to tréner a odborník. 😊 V tomto článku si posvietime na bežeckých trénerov, ktorí sa pomaly, ale isto dostávajú na scénu aj na Slovensku.Aby ste boli v obraze, tak sa budeme baviť o trénerovi – jednotlivcovi a nie o rôznych bežeckých skupinách, kde sa väčšinou nereflektuje na individualitu bežcov. Na rovinu si hneď povieme, že ako obrovský momentálny problém vidíme nedostatok kvalitných trénerov a špecialistov na rôzne disciplíny a vzdialenosti. Tento nedostatok sa odráža vo výkonnosti od profesionálnych (kratšie disciplíny) až po rekreačných bežcov (dlhšie disciplíny).


Je dobré si uvedomiť, že trénerstvo vôbec nie je také jednoduché remeslo, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Dostať športovca na optimálnu hranicu jeho možností, vyladiť (nielen) bežeckú formu a správne nadávkovať pomer objemu a intenzity tréningu si vyžaduje už určité znalosti. V tom prípade by tréner určite nemal strieľať tréningy narýchlo len tak z hlavy alebo podľa nejakých tabuliek a vzorcov. Posúdiť individuálne každého jedného zverenca, jeho časové a výkonnostné možnosti s preferenciou na jeho ciele (zabehnúť určitý čas na pretekoch, alebo vzdialenosť v tréningu, prípadne schudnúť).


Trénerstvo sa v súčasnosti začína označovať ako multifaktorálny odbor, čo znamená, že podstatou nie je už iba športový tréning, ale zahŕňa aj športovú psychológiu, dietológiu, fyzioterapiu, mentálneho kouča, rôzne iné doplnkové športy, kompenzačné cvičenia atď.

Samotný tréningový proces nie je iba o vzdelaní trénera, ale je nutné na túto problematiku vzhliadať v širšom kontexte.Faktor vzdelania alebo skúseností?


Vzdelanie trénera nie je rozhodujúcim faktorom, ale určite je dobrým predpokladom. Najvyššie vzdelanie na športovej vysokej škole alebo „A“ licenčná trieda predpokladá veľmi dobré znalosti a orientáciu v danom obore. Je to dobrým odrazovým mostíkom a vytvára plnohodnotný základ pre ďalší individuálny trénerský rozvoj.


Na druhú stranu vysoká kvalifikácia automaticky nezaručuje aj úspešnú trénerskú kariéru. S rastom športovcov, technológií a prístupov k tréningu, strave a regenerácií je potrebné neustále rozširovať vlastné skúsenosti a nezostať stále iba pri jednej metóde (aj keď bola úspešná). Predsa asi nebude vyhovovať každému...


Faktor skúseností rozdelíme na trénerskú skúsenosť a čoraz populárnejšiu metódu – prerod (bývalého) športovca na trénera. Trénera môžeme hodnotiť podľa počtu zverencov, jeho výsledkov, referencií, vzdelania, spôsobu trénovania, prípadne podľa jeho osobnostných povahových čŕt.


Niekomu stačí trénerské minimum, ale neustále sa posúva a rozvíja svoju trénerskú prax. Veľmi dôležité je, akú rolu hrajú vlastná uvedomelosť a zodpovednosť v kontexte výkonnosti zverenca pred businessovou rolou a vlastným zárobkom. Je to smutné a ani by sme to nepísali, ale asi by ste sa čudovali koľko si niektorí bežeckí tréneri pýtajú za skopírované tréningové tabuľky či už z internetu alebo ešte zo svojich bežeckých čias.Ako jeden z najdôležitejších faktorov by mala byť vzájomná dôvera medzi trénerom a zverencom, čiže veriť v tréningový plán a vysvetliť zverencovi špecifikáciu tréningu.

S týmto pochopením súvislostí a dôverou by potom malo ísť všetko hneď lepšie.


Čo sa týka bývalých bežcov, tak väčšinou trénujú svojich zverencov rovnakým spôsobom, akým boli oni trénovaní. Tento prístup samozrejme môže viesť k úspechu a dosiahnutie skvelých výsledkov, ale tiež nemusí. Tréner môže (ne)vedome opakovať chyby, ktoré boli uplatňované aj na ňom. Hlavne v tom prípade chýba individualita klienta. Tým pádom sa výsledky dostavia len v úzkom kruhu bežcov alebo len v úvodnej fáze trénovania. Tým, že chýba uvedená individualizácia bežca, tak môže prísť k preťaženiu, pretrénovaniu alebo dokonca k zraneniu.


Na druhú stranu (bývalý) pretekár dobre pozná bežeckú problematiku a vie sa vžiť do role bežca. Sama o sebe však bežecká kariéra alebo to, že je niekto uznávaná autorita na sociálnych sieťach nezaručuje osobnosť špičkového trénera.


Okrem vzdelania, skúseností a pochopení základných princípov by to malo byť o študovaní literatúry od serióznych vydavateľov, študovanie článkov, časopisov, štúdií, webu a informácií od dôveryhodných zdrojov, skúmanie tréningových postupov, výmeny trénerských poznatkov až po študovanie fyziológie športu.


Hlavný cieľ trénerskej práce je závislý najmä na úrovni športovca. Trénerské schopnosti naberajú na významnosti so zvyšujúcou sa výkonnosťou zverenca. Je dôležité poznamenať, že pre každú vekovú alebo výkonnostnú skupinu je vhodný iný trénerský typ a taktiež, že všetko sa odvíja od individuálneho cieľa a potreby bežca.Tréningový proces by mal vychádzať z dlhodobého plánu s jasne definovaným cieľom, čiže koncept prípravy by mal korešpondovať s ročným tréningovým cyklom, následne by mal byť rozdelený na jednotlivé mikrocykly a v poslednej fáze do konkrétnych tréningov.


Tréningový plán by mal byť taktiež „živý“ a nie úplne stabilný, ktorý by sa mal na základe vyhodnotenia upravovať. V konečnom dôsledku väčšinou rozhoduje spokojnosť bežca a dosiahnutie stanovených cieľov. Je to klišé, ale niekedy je aj samotná cesta dôležitejšia ako cieľ.


Nikto nie je dokonalý tréner, ale na niektoré veci by sme si dali obzvlášť pozor. Vzdelaný tréner by nemal šíriť mýty a nezmysly a určite nie písať plány takmer každému ako cez kopirák. Je dobré si uvedomiť, že toto vôbec nereflektuje individualitu daného bežca.

Suma sumárom vyberajte trénera naozaj veľmi poctivo. Predsa len zdravie máme len jedno.


Držíme palce pri výbere toho vášho trénera.


Go Create Performance tímRecent Posts

See All

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page