top of page
  • Writer's pictureGo Create Performance

PREČO BEHAŤ NA TEPY A NIE NA TEMPÁ?

Častokrát sa stretávame s touto otázkou, preto sa spoločne zamyslíme a vysvetlíme si, prečo je lepšie behať na tepy.


  1. Pretože tempo na zvlnenom teréne nikdy nieje konštantné

  2. Pretože srdcová frekvencia je reakciou na vykonávanú prácu, nie meraním skutočnej práce

  3. Pretože dosiahnutie tempa trvá krátku časovú dobu v porovnaní s tepovou zónou kde sa tvoria žiaduce štrukturálne zmeny organizmu


Príklad: Ak idete svoje vysoké tempo 4:00 min/km konštantne po dobu troch minút, počas prvej minúty, môže vaša frekvencia vyskočiť na 170 úderov za minútu (bpm). Počas druhej minúty to môže byť na 180, a počas tretej minúty by ste mohli vybúchať na 189. Teda množstvo "práce", ktoré ste vykonali počas tých 3 minút by bolo tempo 4:00 min/km, ale intenzita behu by zahŕňala dve tréningové pásma.


Ak by ste však mali behať efektívne na tepy po dobu troch minút s úmyslom udržať rovnakú srdcovú frekvenciu v jednom tréningovom pásme, vyzeralo by to inak. Povedzme, že by ste začali na 180 úderov za minútu a tempe 4 min/km prvú minútu, ale pravdepodobne by ste toto tempo neudržali a museli ho znížiť, aby srdcová frekvencia vo vopred zvolenom tréningovom pásme ostala nezmenená po dobu celého trojminútového intervalu.


Vidíte ten rozdiel?


A ešte pozor na správne meranie tepovej frekvencie hodinkami. Nesprávne utiahnutie na nesprávnom mieste vie negatívne ovplyvniť meranie a tým pádom aj relevantnosť srdcovej frekvencie.


Ak chcete zistiť tie svoje tepové a tréningové zóny, stačí sa prihlásiť na spiroergometriu.

574 views

Recent Posts

See All
bottom of page